Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazarlar İçin Yazım ve Yayın İlkeleriYAYIN İLKELERİ

1- Çukurova Araştırmaları, aralık ve haziran ayları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

2- Çukurova Araştırmaları dergisinde; Çukurova bölgesiyle ilgili dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, eğitim, sanat, ekonomi, mimari gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmalara yer verilmektedir. Bu anlamda “Çukurova Araştırmaları” “Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde” gibi illeri kapsayan bölgesel bir akademik dergi olma özelliği taşımaktadır.

3- Çukurova Araştırmaları, hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar üç yıl süreyle saklı tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

4- Çukurova Araştırmaları’nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı derginin kendisine devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5- Çukurova Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, tezden çıkarılmış makaleler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

6- Çukurova Araştırmaları'nın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

7- Yazılar, önce dergiye üye olunduktan sonra derginin www.cukar.org adresinde bulunan "makale takip sistemi" kısmından gerekli işlemler yapılmak suretiyle gönderilmelidir.  Burada yazarlar, yazılarının durumu, hakem raporları ve yayımlanacağı tarihi kendilerinin oluşturacağı bir şifre ile görebilmektedirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

 

YAZIM KURALLARI

1- Makalede Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Başlığın her harfi büyük, yazı tipi kalın ve 14 punto ile orta hizada yazılmalıdır. İngilizce başlık; Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimelerden sonra yazılmalıdır.

2- Özet ve Abstract kısımları sağ ve sol taraftan 0.5 cm daha içerde, yazı tipi italik ve 10 punto yazılmalıdır.

3- Makale başında Türkçe ve İngilizce özet 150-250 kelime arasında olmalıdır.

4- Makalede 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler başlığı yazı tipi kalın ve 10 punto ile sola hizalı yazılmalıdır. Devamında gelen anahtar kelimelerin ise yazı tipi  italik ve 10 punto yazılmalıdır.

5- Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından siteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra yazıya editör tarafından eklenecektir.

6- Kaynakça kısmında 1.25 cm asılı girinti girilmeli ve yazı boyutu 10 punto olarak ayarlanmalıdır.

7- Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmedir.

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu

2.5 cm

Alt Kenar Boşluğu

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluğu

2.5 cm

Sol Kenar Boşluğu

2.5 cm

Yazı Tipi

Cambria

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11

Boyutu (dipnot metin)

9

Paragraf Aralığı

Önce: 6 nk, Sonra: 0 nk

Satır Aralığı

Tek

Paragraf Girintisi

Metinde paragraf girintisi kullanılmamalı, her paragraftan sonra bir satırlık boşluk bırakılmalıdır.

8- Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazı ile beraber gönderilmelidir.

9- Yazılarda üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

10- Makalede kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu (2012) esas alınmalıdır.

11- Makale içerisindeki ana başlıkların her harfi büyük yazılmalıdır (GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE YORUMLAR, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKÇA). Alt başlıkların ise her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır ( Veri Toplama Araçları, Verilerin Analizi).

12- Bazı disiplinlerde kaynak gösterme/atıf sisteminde dipnot usulünün kullanılması benimsendiğinden gönderilen yazılarda dipnot sistemi de kullanılabilir. Bu durumlarda yazar, makalesinde iki stilden yalnız birini tercih etmeli ve kullanmalıdır. Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 9 punto ile yazılmalıdır.

 

Makalelere Kaynak Gösterme

Dergimize gönderilecek makalelerde APA sistemi kullanılmalıdır. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

 

Kitaplarda:

Metin içinde:  (Şenesen, 2011: 25)

Kaynakçada:

Şenesen, R. O. (2011). Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri (Halk Kültürü Araştırması). Adana: Karahan Kitabevi

 

Kitap İçi Bölümlerde:

Metin içinde: (Gün, 2014: 114)

Kaynakçada:

Gün, M. (2014). Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Editör: Mehmet Dursun Erdem ve Ahmet Akkaya). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: PegemA Yayınları, 113-149.

 

Çeviri Kitap:

Metin içinde: (Rowe, 2004: 23)

Kaynakçada:

Rowe, A. J. (2004). Yaratıcı Zekâ (Çev: Şule Gülmen). İstanbul: Prestij Yayınları.

 

Makalelerde:

Metin içinde:  (Kara, 1988: 267)

Kaynakçada:

Kara, H. (1988). Çukurova’da Kentleşme ve Sanayileşmenin Tarım Topraklarına Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 32(12), 267-280.

 

Bildirilerde:

Metin içinde: (Sümbül, 2004: 286)

Kaynakçada:

Sümbül, M. (2004). Oyun Kültürü Bağlamında Osmaniye Halk Oyunları. Karacaoğlan’dan Bela Bartoka’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu. 22-24 Kasım 2004, Osmaniye: Osmaniye Valiliği Yayınları, 285-294.

 

Tezlerde:

Metin içinde:  (Doğaner, 2013: 427)

Kaynakçada:

Doğaner, A. (2013). Çukurova Bölgesi Konargöçerlerinde Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı. Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Yazmalarda:

Metin içinde:  (Âkif, 1234: 41a)

Kaynakçada:

Âkif, Kitab-ı Seyrâni. Millî kütüphane. Agah Efendi Koleksiyonu. No. 1234. Vr.41a

 

Gazete Yazısı (Fıkra, Deneme, Eleştiri):

Metin içinde: (Akyol, 2005)

Kaynakçada:

Akyol, T. (2005). "Sosyal Bilim Ödülleri", Milliyet, 28 Şubat 2005.

 

Ansiklopedi Maddesinde:

Metin içinde: (Bilgin, 1999)

Kaynakçada:

Bilgin, A. (1999).  "Esrar Dede", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C:1, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Web Sayfasında:

Metin içinde:  (UNESCO, 2013)

Kaynakçada:

UNESCO. (2013). World Heritage listhttp://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

 

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri