Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öğrencilerinin ilkokulda düzgün ve estetik bir yazma becerisine sahip olmalarının yanında hızlı ve güzel bir yazma performansı göstermeleri beklenir. Öğrencilerin sınıf düzeyine uygun bir el yazısı yazma hızı göstermeleri, birçok açıdan önemlidir. Bu beceri zamanında kazanılmaz ise ilerleyen dönemlerde yazma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Verilir, araştırmacılarca hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Mersin ilinde üç ilçede (Erdemli, Toroslar ve Gülnar) görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya basit tesadüfi yöntemle seçilen okullarda görevli gönüllü öğretmenler katılmıştır. Araştırma verileri, betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin öğrencilerinin yazma hızını önemli gördükleri; öğrencilerin ortalama bir hıza sahip olması gerektiği ve öğretmenlerin yazma hızını artırmak için daha çok dikte yaptırdıklarını dile getirmişlerdir.

Keywords
Yazma, yazma hızı, ilkokul, sınıf öğretmenliği.

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri