Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İŞGÜCÜNE YÖNELİK CİNSİYET AYRIMCILIĞININ DRAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİNE İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
Bu araştırma, fabrikada çalışan erkeklerden oluşturulan bir gruba, çalışma hayatında kadın iş gücüne yönelik cinsiyet ayrımcılığı konusunda drama yöntemiyle farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmaya dahil edilen erkeklerin uygulamalara ilişkin algılamaları ve deneyimleri nitel veri toplama tekniği ile belirlenmiştir. Bu nedenle araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup nitel araştırma yöntemi temel alınmıştır. Araştırmada katılımcılara açık uçlu sorular sorularak görüşmeler yapılmış ve katılımcıların verdikleri cevaplar kayıt altına alınmıştır. Nitel araştırma çalışmasının güvenirliği için verilere yönelik oluşturulan temalar 3 alan uzmanına sunulmuş ve uzmanlardan yapının uygunluğu konusunda görüş alınmıştır. Ön ve son görüşmeler sonucu elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre görüşmeler ve verilerin çözümlenmesi sonrasında her bir katılımcının görüşlerine yer verilerek bu görüşlerde değişimler olup olmadığı varsa bunların neden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tüm oturumlardaki değerlendirme çıktıları, katılımcı davranışları, ara değerlendirmeler ve doğaçlamalardaki durumlar göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların çoğunluğunda çalışma hayatında kadın iş gücüne yönelik cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalık geliştiği ifade edilebilir.

Keywords
Çalışma hayatında kadın, kadın iş gücü, Cinsiyet ayrımcılığı, Yaratıcı drama

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri