Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELENEKSEL KIYAFET KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ÇUKUROVA ŞALVARININ KULLANIMI VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Maddi kültürün yaşayan öğesi kıyafet, bir toplumda birlikte yaşayan insanların başta kültür olmak üzere; yaşam biçimini, ekonomik durumunu, sosyal durumunu, cinsiyetini ve toplumsal statüsünü belirleyen statik olmaktan uzak olup, sürekli değişime açık olan bir yapı oluşturmaktadır. Başlangıçta dış etkenlere karşı korunmak için muhafaza edilen, daha sonrasında ise insanlığın geçirdiği gelişim evreleri ile birlikte korunma içgüdüsünün ötesini aşarak, ahlaki ve toplumsal bir anlam kazanan ve kimliğin kurulmasında önemli rol oynayan bir gereklilik halini almıştır. Bugün ülkemizde ekonomik olarak küresel gücü elinde bulunduran hazır-giyim firmaları ile mo-dacılar koleksiyonlarında geleneksel Türk kıyafeti olan şalvarı, kartel firmalar, medya, tv, ve iletişim ağı yolu ile birlikte yeniden pazara sunmakta ve bağlamından farklı bir şekilde yeni bir çizgi ile küre-sele aktarmaktadır. Bağlamından farklı bir şekilde modaya kazandırılan bu ürünler bir yandan gele-neksel olanın tanıtılmasına ve pazarlanmasına etki ederken bir yandan da küresel bir anlayışla tek tipleştirici ve "kullan-at" temelli bir kültür oluşturmaktadır. Bu çalışmada yukarıda verilen bilgiler ışığında bugün Anadolu'nun muhtelif yerlerinde kullanı-lan şalvarın, Çukurova bölgesindeki kullanım amacı, sosyal, ekonomik ve politik açılardan incelenecek ve farklı bağlamda yeniden üretimi ile ilgili olarak, modern kapitalist sistemde oluşan kültür ve onun getirdiği zihniyet konusunda sosyolojik çıkarımlarda bulunan Theodor Adorno ve onun ortaya koymuş olduğu "Kültür Endüstrisi" kavramı üzerinden bir çıkarımda bulunulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Küresel, Endüstri, Çukurova, Kıyafet, Şalvar

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri