Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MERSİN İLİ MUT İLÇESİ’NİN KORUMA PLANLAMASINDA ÜRETİM MİRASI BULGURHANELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarihi çevrelerin korunmasıyla sağlanan kalkınma kazanımları içinde endüstri mirasının korunması önemli bir yer tutmaktadır. Endüstri mirası kapsamında, geleneksel üretim biçimleri, yöresel kültürel değerlerdir ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yok olmaktadır. Terkedilmiş geleneksel üretim biçimlerinin yeniden canlandırılması veya bölgesel ölçekte geliştirilecek bir koruma planlamasının parçası olması, bu değerlerin korunarak sürdürülmesini ve bulunduğu yerleşimde toplumun koruma bilincinin gelişmesini sağlarken, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunacaktır. Koruma bilinci gelişmiş bir toplum ise sorumluluğunu kavrayarak kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma görevini yerine getirecektir. Bu sorumlulukla, Türkiye’de terkedilmiş bir üretim biçimi olan geleneksel bulgurculuk, Mut bulgurhaneleri ve oluşturduğu kültürel peyzaj üretim mirası olarak makalede ele alınmıştır. Mut’ta geçmişte yetiştirilen buğday ve arpa miktarı fazladır ancak işlenip çeşitli ürünler halinde pazarlanması için yetersizdir. Karaman’da ise yeteri kadar buğday olmasına karşın geleneksel bulgur üretimi için iklim şartları uygun değildir. Buğdayın işlenmesi sırasında uygulanan güneşte kurutma işlemi Mut bulgurculuğunun çıkış noktasıdır. Yirminci yüzyılın ortalarında, Mut’ta başlayan bulgurculuk, önce ilçenin çeşitli yerlerinde sonra Bulgucular Sokak’ta yaklaşık bir asır boyunca etkin olarak sürdürülmüş, yirmi birinci yüzyılın başlarında makineli üretime geçilmesiyle geleneksel bulgurculuk neredeyse yok olmuştur. Günümüzde kullanılmasa da, Bulgucular Sokak’taki geleneksel bulgurhane binaları ve içindeki makineler, yan iş kolu büyükbaş hayvan besiciliğine ait ahır ve depolar, işçi-işveren ve mahallede yaşayan diğer kişilerin konutları, sosyal doku ve kentsel peyzaj öğeleri üretim mirası olarak korunmalıdır. Zamanla yok olan bu değerler, eski haline dönmesi imkânsız olsa da, ilçe bütünü için önerilecek bir koruma planının ana temasını oluşturarak, ilçenin korunması gerekli tüm alanlarıyla beraber üst ölçekli çevre düzeni planlarıyla uyumlu bütünleşik bir planlama yaklaşımı ile korunabilir, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı ve sergilenmesi sonucunda elde edilecek turizm geliri sayesinde ilçe, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunabilir. Bu bağlamda; üretim mirası Mut bulgurhanelerinin tanıtımı yapılmış ve Mut İlçesi’nin tamamı için gerçekleştirilecek bir koruma planlamasındaki önemi vurgulanmıştır.

Keywords
Kültür, Mut, Koruma, Üretim Mirası, Bulgurhane, Alan Yönetimi

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri