Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AB İLE TÜRKİYE’DE ORGANİK ÜRÜN TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Gün geçtikçe organik ürünlerin arz ve talebi de yükselmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre organik tarım üretimi ve tüketimi özellikle AB ülkeleri ile Rusya, Ukrayna, ABD Çin ve Türkiye’de yaygın hale gelmiştir. Eğitim durumu ve gelir düzeyi organik gıda ürünleri tüketimini etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Organik ürün tüketimini etkileyen diğer önemli bir etken de yüksek fiyat düzeyidir. Ayrıca güven problemi ve bilgi kirliliği de tüketimde etkilidir. Avrupa Birliği ülkelerinde organik ürünlere karşı ilgi yüksektir ve düzenli bir tüketim mevcuttur. Türkiye’de ise organik ürünlerdeki tüketim düzeyi oldukça düşüktür. Bu çalışmanın amacını AB ülkeleri ve Türkiye’deki organik ürün tüketimi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri oluşturmaktadır. AB ülkelerindeki tüketim alışkanlıkları mevcut kaynaklar kullanılarak incelenmiş, Türkiye için ise Bursa İli örnek olarak alınmış, tüketicilerin davranışı ve tutumları 358 kişiyle yüzyüze yapılan anketler sonucunda değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırma anketine katılan katılımcıların %67,3’ünü kadınlar, %32,7’sini erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu 40 yaş ve altı aralığındayken, eğitim düzeyi ise üniversite ağırlıklıdır. Tüketicilerin organik ürünlere güven faktörü yüksek düzeyde değildir (%35,50). Ancak kısmen güvenilir bulanların oranı %52,00’dir. Bu konuda tüketicilerin doğru bilgilerle buluşmadığı ve zihinlerinin konu hakkında karışık olduğu söylenebilir.

Keywords
Organik, tüketici, Bursa, AB

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.



Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri