Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Normal zekâ düzeyinin altında veya üstünde olan özel gereksinimli bireyler, potansiyellerinin ortaya çıkabilmesi için özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Dikkat süresi kısıtlı olan ve belli zamanlarda disiplin sorunu yaşayan özel gereksinimli bireylerin resim, drama ve müzik gibi sanat dalları ile ilgilenmeleri kişisel gelişimlerine fayda sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda müzik dersleri özel gereksinimli bireylerin normal öğrencilerle etkileşim içinde oldukları, kendilerini bireysel ve toplu olarak en rahat ifade edebildikleri derslerden biridir. Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan müzik öğretmenlerinin, söz konusu bireylerin kişisel gelişim özelliklerini bilmesi, öğrencinin gereksinimine uygun dersi planlaması ve buna uygun dersi yürütebilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik olarak aldıkları derslerin kapsam ve içeriği büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik yeterliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda lisans düzeyinde aldıkları ders saatlerinin ve ders çeşitliliğinin yeterli olmadığı, ders içeriğinde edindikleri bilgilerin mesleki kazanımlarına katkı sağladığı, lisans düzeyinde özel gereksinimli bireylere yönelik yapılacak müzik eğitimi uygulamalarının mesleki yeterliklerine katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.

Keywords
Müzik öğretmeni adayı, müzik eğitimi, özel gereksinimli birey

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri