Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜNEY ANADOLU’DA ARAMİ BİR DEVLET OLARAK SAM’AL VE KRALI KİLAMUWA’NIN DIŞ POLİTİKASI
Sami toplumlar tarih boyunca birkaç kez Arap çöllerinden kuzeye doğru göç etmişlerdir. Baskın kültürleri sayesinde gittikleri yerlerde dillerini ve inançlarını yerel halka kabul ettirebilmişlerdir. İlk olarak Akkadlar, Sümer coğrafyasında güçlü bir kültür oluşturmuşladır. Onlardan sonra ise Asurlular aynı şekilde büyük ticari ve siyasi organizasyonlar kurarak dillerini Anadolu’ya kadar uzatmışlardır. Araştırmanın ana konusu olan Aramiler ise batıdan gelen “Ege Göçleri” ile çağdaş bir kitle hareketi uygulamışlardır. Güney çölleri ve tepelerinden gelen Aramiler, Egeli istilacılar gibi Anadolu’yu işgal etmişler ve bu sayede Anadolu oldukça heterojen bir hal almıştır. Buna rağmen Anadolu halkları her ne kadar oldukça karışık hale gelse de yerli halk, gelen kavimler arasında hemen erimemiş ve varlıklarını uzun süre hissettirmişlerdir. Aramiler, geldikleri Anadolu yarımadasındaki yerel halkın diline saygı duymak zorunda kaldığı gibi yine yerel kültüre ait isimler kullanmak zorunda kalmışladır. Bu çalışma Anadolu kültürünün oldukça kuvvetli olan Arami kültürü karşısında oldukça sert bir şeklide durduğunu ve yerel halkın yabancı kökenli siyasi otoritelere karşı kendi haklarını koruyabildiklerini konu almaktadır.

Keywords
Arami, Kilamuwa, Samal, Zincirli ve Luwi

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri