Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANDY GOLDSWORTHY’NİN DOĞAYI SANATSAL BİR MALZEME OLARAK KULLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Yirminci yüzyılın başlarından itibaren sanatsal üretimde kullanılan malzemelere yenileri eklenmeye başlamış, tek başına sanatçıların ya da akımların da etkisiyle zamanla bu malzemeler zenginleşmiştir. Bin dokuz yüz altmışlara gelindiğinde, Arazi Sanatı temsilcilerinin kullanmaya başladıkları, varoluş olarak eski ama malzeme olarak yeni bir alan olan doğa keşfedilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Arazi Sanatı’nın İngiltere’deki önemli uygulayıcılarından biri olan Andy Goldsworthy’nin görsel sanatlar öğretmen adaylarının doğal malzemelerle sanatsal üretim yapma sürecine etkisini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını, 2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda 2. sınıfa devam eden toplam 25 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerden bir haftalık süre içinde doğal malzeme kullanarak sanatsal çalışma üretmeleri istenmiştir. Ardından Andy Goldsworthy ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, onun çalışma sürecini gösteren “Irmaklar ve Gelgitler” adlı belgesel izletilmiş ve öğrencilerden yine bir haftalık süre içinde doğal malzeme kullanarak sanatsal çalışma üretmeleri istenmiştir. Çalışmalar bittikten sonra öğrencilerle Andy Goldsworthy'nin çalışma sürecini ve çalışmalarını görmenin doğal malzemelerle üç boyutlu çalışma yapmaları üzerine etkilerini belirlemeye yönelik görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak, Andy Goldsworthy’nin çalışmalarının görülmesinin öğretmen adaylarının sanatsal üretim sürecini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Keywords
Andy Goldsworthy, Arazi Sanatı, Doğal Malzeme, Görsel Sanatlar, Öğretmen Adayı

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri