Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI (2017) TEMALARI İÇİN ÇUKUROVA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNİN KULLANILMASI
(The Çukurova Region’s Folk Songs Using For Turkish Curriculum (2017) Themes )

Yazar : Bilge BAĞCI AYRANCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 102-116


Özet
Türkçe dersi bireyi topluma kazandırmayı, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi hedefler. Türkçe dersi bu amacı ile kültürün de taşıyıcısı konumundadır. Kültürün somutlaşmış hali olan halk edebiyatı ürünleri Çukurova bölgesi içerisinde de zengin ürünleri ile dikkat çeker. 2017 Türkçe Öğretim Programı temaları bakımından Çukurova bölgesi halk edebiyatı ürünlerinden türkülerin Türkçe Eğitimi içerisinde kullanılmasına dair bilimsel önerilerde bulunmak ve alanda yapılacak diğer çalışmalar bakımından farkındalık oluşturmak bu araştırmanın amacıdır. Çalışmanın yöntemi betimsel analiz yöntemidir. Yıldırım ve Şimşek (2008) betimsel analiz yöntemini elde edilen bulguları düzenlemek ve yorumlamak olarak açıklar. Çalışma kapsamında Çukurova bölgesine ait halk edebiyatı ürünlerinden türkü örnekleri 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından değerlendirilmiştir. Çukurova bölgesi halk edebiyatı ürünlerinden türkülerin 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından Türkçe eğitimi için uygunluğuna dair öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Halk edebiyatı, Türkçe eğitimi, Tema, Program, Türkçe, Kültür.

Abstract
Turkish courses to the community, individual member into a part of the community. Turkish lessons with the aim of this is the carrier of culture. Embodiment of the culture's folk literature products rich in products in the Çukurova region draws attention with. 2017 Turkish Curriculum themes of folk songs of the Çukurova region in terms of Turkish folk literature to be used in Training scientific suggestions and further work to be done in the field create awareness in terms of this the purpose of the research. The study method descriptive analysis method. Yıldırım & Şimşek (2008) descriptive analysis method to organize and interpret the findings. Scope of the study of folk songs the Çukurova region folk literature samples were evaluated in terms of Turkish Lessons Curriculum themes in 2017. Cukurova region folk literature, folk songs are a product of 2017 Turkish Lesson Curriculum themes in terms of suggestions regarding the suitability for training in Turkish.

Keywords
Folk literature, Turkish education, Theme, Program, Turkish. Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri