Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İŞGÜCÜNE YÖNELİK CİNSİYET AYRIMCILIĞININ DRAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİNE İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
(ANALYZING PARTICIPANT OPINIONS REGARDING GENDER DISCRIMINATION AGAINST WOMEN EMPLOYEES IN WORKING LIFE WITH DRAMA METHOD )

Yazar : Onur ORTATEPE  - Murtaza AYKAÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 01-15


Özet
Bu araştırma, fabrikada çalışan erkeklerden oluşturulan bir gruba, çalışma hayatında kadın iş gücüne yönelik cinsiyet ayrımcılığı konusunda drama yöntemiyle farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmaya dahil edilen erkeklerin uygulamalara ilişkin algılamaları ve deneyimleri nitel veri toplama tekniği ile belirlenmiştir. Bu nedenle araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup nitel araştırma yöntemi temel alınmıştır. Araştırmada katılımcılara açık uçlu sorular sorularak görüşmeler yapılmış ve katılımcıların verdikleri cevaplar kayıt altına alınmıştır. Nitel araştırma çalışmasının güvenirliği için verilere yönelik oluşturulan temalar 3 alan uzmanına sunulmuş ve uzmanlardan yapının uygunluğu konusunda görüş alınmıştır. Ön ve son görüşmeler sonucu elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre görüşmeler ve verilerin çözümlenmesi sonrasında her bir katılımcının görüşlerine yer verilerek bu görüşlerde değişimler olup olmadığı varsa bunların neden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tüm oturumlardaki değerlendirme çıktıları, katılımcı davranışları, ara değerlendirmeler ve doğaçlamalardaki durumlar göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların çoğunluğunda çalışma hayatında kadın iş gücüne yönelik cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalık geliştiği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler
Çalışma hayatında kadın, kadın iş gücü, Cinsiyet ayrımcılığı, Yaratıcı drama

Abstract
This study aims to raise awareness about gender discrimination against woman employees in working life, through drama method. The participants of the study group are selected as a man employees working in a factory. The perception and behaviour of the participants are measured with qualitative data collection techniques. Therefore, the research is descriptive and it is based on the qualitative research method. In the study, the participants are interviewed by open-ended questions and the participant answers are recorded. The reliability of qualitative reasearch is presented to 3 experts and their remarks are taken in to consideration about structure of research method . The data, obtained from the pre-interview and the last interview, is analyzed by descriptive analysis method. After the interviews and the data analysis, each participant’s opinion is examined to see if there is any changes in their perception and the reason of the changes are evaluated. It can be said that the awarness of gender discrimination against woman employee has raised among participants, according to outputs of the evaluation in all sessions, participants’ behaviour, mid sessions evaluations and performance in improvisations

Keywords
Woman in working life, Woman employees, Gender discrimination, Creative drama

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri