Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TİCARET MAHKEMESİ KAYITLARINA GÖRE TANZİMAT DÖNEMİ’NDE ADANA’DA TİCARİ HAYAT
(COMMERCIAL LIFE IN ADANA IN THE TANZIMAT PERIOD ACCORDING TO TRADE COURT RECORD )

Yazar : Özlem KARSANDIK YAZICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 75-85


Özet
Avrupa ile artan ticari ilişkilerde bir takım ticari örf ve adetlerin hukuk alanına girmesiyle karma nitelikli davaları çözmekle sorumlu olan kadıların söz konusu örf ve adetleri bilmesi ve takip etmesi oldukça güç olduğundan 1801’de yabancı ve Osmanlı tüccarı arasındaki ticaret davalarına bakmak üzere istisnai bir komisyon oluşturuldu. Tanzimat’ın ilanıyla birlikte bu komisyon ticaret meclisi adıyla, yeni kurulan ticaret nezaretine bağlandı. 1847’de ticaret meclisinin yapısı yeniden ele alınarak yabancılarla ilgili davalarda yabancı devlet temsilciliklerinin seçtiği yabancı üyelerin de yerlilerle eşit sayıda yer alması esası benimsendi. 1860’da ticaret meclisleri mahkemeye dönüştürüldü ve teşkilat yapıları etraflıca düzenlendi. Diğer Tanzimat kurumlarında olduğu gibi ticaret mahkemeleri de şehir merkezlerinde yerini aldı. Bu çerçevede 1860’da oluşturulan Adana Ticaret Mahkemesi’nin teşkilat yapısı emsallerine uygun bir seyir izlemekteydi. Çalışmamızın konusunu Adana Ticaret Mahkemesi’nin teşkilat yapısından çok dava kayıtları oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda Adana Ticaret Mahkemesi’nin kuruluşu ve teşkilat yapısı çok kısaca değerlendirildi. Ticaret mahkemesi dava kayıtlarından hareketle tüccarın nasıl hak aradığı, tüccarın arasındaki anlaşmazlık, bu anlaşmazlıkların mahkemece nasıl çözüldüğü, tüccarın iflas durumu ve ortaklığı, tüccar sınıfının etnik yapısı, ticarete konu olan ürünler, ticarette söz konusu ödeme şekilleri, yine dava kayıtlarından hareketle ticaretin hangi bölge ile yoğunlaştığı gibi çeşitli konular değerlendirilerek Tanzimat Dönemi’nde Adana’da ticari hayat ortaya konuldu.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat, ticaret, dava, Adana, tüccar

Abstract
By the fact that a number of trade commons and customs entered into field of law due to increasing commercial relations with Europe, it was uneasy for qadis who were in charge of solving complex cases, to pursue and be acquinted with abovementioned commons and customs, an exceptional commission was constituted in order to try commercial cases between foreign and Ottoman merchants in 1801. In conjuction with the proclamation of the Tanzimat, the commission was attached to the newly estabilished ministry of trade with the name of trade council. In 1847, by reconsidiring structure of the trade council it was agreed that members should be elected by the foreign government representatives to take place in equal numbers with the locals in cases regarding foreigners. In 1860, trade councils were converted to courts and their organizational structures were broadly revised. As in the other institutions of Tanzimat, trade courts took part also in city centers. In this context, the organizational structure of Adana Trade Court that estabilished in 1860 was following a typical course. The subject of our study is case records of Adana Trade Courts rather than its organizational structure. Therefore, estabilishment and or organizational structure of Adana Trade Court was briefly discussed. With reference to Trade Court case records, in what manner merchants claimed their rights, the conflicts between merchants and the way of their elimination by the Court, bankruptcy of merchants and their associations, ethnicity of mercantile class, products that are subjected to trade, the methods of payment, and again by basing on them, with which region trade was concentrated and suchlike plots were assesed and commercial life of Adana in the Tanzimat period was presented.

Keywords
Tanzimat, commerce, case, Adana, merchant

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri