Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. M. Fatih SANSAR, Öğr. Gör. Yusuf GÜNAYDIN

Adana  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAnıl Oğuz BURKAY  
ÂŞIK FEYMÂNİ’NİN ANLATTIĞI ÇUKUROVA ÂŞIK HİKÂYELERİNDE YAYLA
Sayı 9, s. 138-149

PLATEAU IN ÇUKUROVA MİNSTREL STORİES TOLD BY ÂŞIK FEYMÂNİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile UZUN - Fatih ÖZEK  
BALKANLARLA İLGİLİ TÜRKİYE’ DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR-II
Sayı 9, s. 150-178

ABOUT THE BALKANS IN TURKEY WORKS DONE-II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem SELAM - Fatih KANA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME KAYGILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s. 179-201

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ANXIETY OF LISTENING AND THEİR LEARNING STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ajda ŞENOL SAKİN  
TÜRK FLÜT LİTERATÜRÜNDEN ELEKTRO-AKUSTİK ESER ÖRNEĞİ: BİÇİMSİZ YANSIMALAR
Sayı 9, s. 202-212

EXAMPLE OF ELECTRO-ACOUSTIC PIECE FROM TURKISH FLUTE LITERATURE: DEFORMED REFLECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed ÇETİN - Ali MEYDAN  
BÜYÜK COĞRAFİ VERİ SETLERİNİN KÜMELENMESİNDE MAP REDUCE MODELLEMELERİ YOLUYLA BİTKİ COĞRAFYASI VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASI
Sayı 9, s. 213-240

CREATING PLANT GEOGRAPHY DATA BASES WITH THE MAPREDUCE MODELING IN THE CLUSTERING OF THE GREAT GEOGRAPHIC DATA SETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal ÇANKIR  
Çağrı Merkezi Sektöründe Çalışanların Öz-Yeterlilik, Çalışma Değerleri, İçsel Motivasyonları ve Bir Araştırma
Sayı 9, s. 241-249

Self-Efficacy, Working Values, Intrinsic Motivations and A Research in Call Center Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu BATGA - Sümeyra CEYHAN  
İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Sayı 9, s. 250-262

The Effect Of Workplace Incivility On Employees: A Research On Bank Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seray TOKSÖZ  
ÇALIŞAN MOTİVASYONUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CARPHONE WAREHOUSE ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 9, s. 263-275

HOW MOTIVATION OF EMPLOYEES AFFECT THEIR JOB SATISFACTION?: A CASE STUDY ON CARPHONE WAREHOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayat ZENGİN ÇELİK - Hilmi Evren ERDİN - Burcu SILAYDIN AYDIN - Nur Sinem PARTİGÖÇ  
Farklı Kentsel Dokuların Toplanma Alanı Olanağı Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Narlıdere Örneği
Sayı 9, s. 276-293

The Evaluation of Different Urban Areas Regarding Potential Gathering Areas: The Case of Narlıdere District (Izmir)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge URAL  
MODA TASARIMINDA 3 BOYUTLU TASARIM YAZILIMLARININ KULLANIMI
Sayı 9, s. 294-302

USE OF 3-D DESIGN SOFTWARES IN FASHION DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN -  
Tarsus'un Dağ Köyleri Halk Kültüründe Çam Ağacı
Sayı 9, s. 303-314

In Mountain Villages of Tarsus Pine Tree in Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÇIKMAZ  
KOBİ’LERDE ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 9, s. 315-321

THE IMPACT OF ETHICAL CLIMATE ON JOB SATISFACTION IN SMES: AN APPLICATION IN GAZIANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Announcements

    Dear Scientists,

    The ninth volume (Winter 2019) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri